Nhật Bản chính thức thi hành việc cấp Visa vĩnh trú cho người ngước ngoài chỉ sau 1 năm sống tại Nhật

Nhật Bản đã chính thức thi hành việc cấp vĩnh trú- thẻ xanh cho người nào đủ 80 điểm trở lên chỉ sau một năm sống ở Nhật.