Giải đáp các thắc mắc về hệ du học vừa học vừa làm

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các em học viên về vấn đề cơ bản liên quan đến Du học Nhật Bản. Chúng tôi hỗ trợ giải đáp cho các em học sinh những nội dung cơ bản như sau